In memoriam Sjaan Verbakel

Hieronder leest u het afscheidswoord van onze voorzitter tijdens de avondwake.

Vanavond zijn we hier bijeen gekomen om afscheid te nemen van Sjaan, die al 65 jaar lang lid is van al de Keldonkse Vrouwenverenigingen die in het verleden tot nu de revue gepasseerd zijn.

Zoals dat vroeger de gewoonte was werd zij lid van de jonge boerinnenbond. En na haar huwelijk met Ad in 1966 kwam zij na 2 jaar al terecht in het bestuur van de volwassen Boerinnenbond die later overging in de KVO. Zij heeft daar maar liefst 22 jaar lang in het bestuur gezeten, als secretaresse en penningmeester.

Sjaan was iemand waar je op kon bouwen. Als zij een taak op zich nam dan kon je erop vertrouwen, dat het goed geregeld werd. Dat is een talent wat zij van nature had.    
Ze was altijd op haar eigen rustige manier overal bij aanwezig.

Toen de KVO haar 50 jarig bestaan wilde vieren, kwam zij mede op het idee om met de leden samen kerststukjes te gaan maken, die dan in Keldonk deur aan deur verkocht moesten worden, zodat we de feestpot konden spekken.  Helemaal in het begin werden de kerststukjes dan ook bij haar thuis in de serre gemaakt.
De verkoop was een groot succes, dus een traditie werd geboren.

Sjaan nam in die tijd ook zitting als penningmeester in het kringbestuur van KVO Kring Uden. En samen met andere bestuursleden organiseerde zij dan de vakantiereizen van de kring; hun eerste reis was naar Lourdes in 1999.

Voor haar tomeloze inzet heeft Sjaan de "Vrouw Actief" prijs van de vrouwenraad Veghel ontvangen, tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag. Deze prijs was dik verdiend en zij was daar dan ook terecht trots op.

Toen de KVO overging naar Vrouwen van Nu, is zij de vereniging altijd trouw gebleven. Ze was een actief lid en was graag overal bij betrokken.
Toen Sjaan ziek werd kwam alles echter op een lager pitje te staan. Maar als wij haar bezochten was ze nog overal in geïnteresseerd.

Dit jaar zijn we als zelfstandige vrouwenvereniging Feniks van start gegaan. Sjaan is ook bij ons weer lid geworden, maar helaas hebben we haar daar niet meer kunnen begroeten.

Leden komen en leden gaan. Maar door vrouwen zoals jij Sjaan, hebben de vrouwenverenigingen nog steeds bestaansrecht. We willen jou dan ook bedanken voor je inzet, trouw, enthousiasme en je betrokkenheid.

We wensen je een goede reis, en doe de groeten aan al onze leden die in de loop der jaren ons ontvallen zijn.

 

Myra van Zutphen
Voorzitster Feniks 2023