Jaarvergadering Feniks vrouwenvereniging Keldonk 25 januari 2023

Plaats: ’t Span in Keldonk
Aanwezig: 41 leden (11 afmeldingen)
Bestuur: Myra van Zutphen, Marijke Heijkoop, Jeannette van den Bogaard, Cindy Paauwe (afmelding Ardy Leenders)


Op 25 januari 2023 hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren 41 leden aanwezig. Na ontvangst met koffie of thee en een heerlijk stukje eigengebakken perzikencake of plak wintercake heet voorzitter Myra iedereen van harte welkom op deze 1ste jaarvergadering van onze nieuwe Feniks Vrouwenvereniging Keldonk. We kunnen terugzien op een geslaagde afsluiting van Vrouwen van Nu op het einde van 2022. Er zijn vele veranderingen voor ons allemaal bij deze nieuwe start: een nieuwe website, een nieuw logo, een nieuw emailadres, een nieuw banknummer en een nieuwe facebookpagina. Alles nieuw, we kunnen met een frisse start beginnen. We beginnen dit verenigingsjaar met 66 leden.


Een jaarlijks terugkerende activiteit is de plantenwedstrijd. Ruud van Schie (van bloemenwinkel Cor van Schie uit Veghel) zorgt voor een klein plantje, dit verzorg je zo goed mogelijk om tot mooi, groeiende, bloeiend resultaat te komen (zoals wij dat ook met onze vereniging beogen). Ruud komt dan het resultaat jureren en zorgt voor mooie prijsjes voor de beste 3 die uit de bus komen. De uitslag is deze keer: 1. Vera van Loon  2. Joke Voets  3. Anny Vervoort.  Zij ontvingen alle 3 een mooie plant als prijs. De troostprijs ging naar Anny Verbrugge (zij kreeg als “opkikkertje” een fles plantenvoeding). Er wordt besloten om door te gaan met deze plantenwedstrijd. Ruud had een voorbeeldplantje bij zich (een palmpje) voor de volgende ronde. Tijdens de vergadering kon men hierop inschrijven en er werden al flink wat plantjes besteld.
Ruud werd hartelijk bedankt!  


Met het voorlezen van het jaarverslag van 2022 werden nog eens alle activiteiten benoemd, die in 2022 geweest zijn. Noemenswaardig is het bezoek van het bestuur aan de notaris op 21-11-2022 om onze nieuwe Feniks Vrouwenvereniging Keldonk officieel te maken. En verder dat we op 16 december 2022 met een feestelijk kerstdiner het 85 jaar bestaan van Vrouwenverenigingen Keldonk vierden en het einde van Vrouwen van Nu.

In het nieuwe Klein Huishoudelijk Reglement hebben we besloten om de lidmaatschappen van de afgelopen 85 jaar Vrouwenverenigingen Keldonk qua aanmelddata door te laten lopen. Jubilea die we vieren zijn: 25, 40, 50 en 65 jaar lidmaatschap. Vandaag hebben we 2 leden die 65 jaar lid zijn: Tiny Verhoeven en Sjaan Verbakel (die helaas niet aanwezig kon zijn). Voorzitter Myra spreekt haar felicitaties uit en voegt toe: “een goed teken dat jullie nog steeds veelvuldig bij onze activiteiten aanwezig willen en kunnen zijn. Ook dankzij jullie bestuurlijke inzetten in het verleden hebben wij nog steeds bestaansrecht. Wij hopen jullie nog lang en heel veel te zien bij Feniks”. Zij ontvangen de eerste Feniks-cadeaubonnen en een bloemetje (bij Sjaan wordt het thuisgebracht). Verder lichtte Myra toe dat we willen proberen om jeugdigere vrouwen aan te trekken om het voortbestaan van Feniks in de toekomst te waarborgen.


Penningmeester Marijke lichtte het kasverslag toe. De kascontrolecommissie heeft gecontroleerd en alles goed gevonden. Het verslag werd ondertekend en er werd een nieuwe kascontrolecommissie voor het volgend jaar benoemd.


Onze nieuwe website www.feniksvrouwenverenigingkeldonk.nl is gemaakt door Anny v.d. Biggelaar. Anny geeft ons met behulp van de beamer een toelichting op het gebruik hiervan. Wij zijn trots op de prachtige, moderne, frisse uitstraling van deze website en op het realiseren van de nieuwe facebookpagina, ook door Anny.  Ook zijn wij trots op ons nieuwe logo, wat (in vergelijking met de eerste versie) nog aangepast en gerestyled is door Inge, dochter van Annie. Wij zijn Anny en Inge zeer dankbaar voor al hun vrije tijd en kennis die ze zich belangeloos ten dienste hebben gesteld aan onze vereniging Feniks! Zij ontvangen beide een diner-bon, een mooie bedankkaart en bloemetje.  Anny bedankt nog Jeannette van den Bogaard voor haar vele uurtjes hulp en ondersteuning hierbij.

In onze nieuwe statuten is vastgelegd dat bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van 3 jaar en zijn telkens voor 3 jaar herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Vandaag is onze penningmeester Marijke Heijkoop aftredend, maar zij stelt zich weer herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. Marijke wordt door stemming weer herkozen. Bestuurslid Cindy Paauwe is aftredend, doch zij stelt zich niet herkiesbaar. In de vrije stemronde worden op de stembriefjes verschillende leden genoemd die men graag in het bestuur zou zien. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. We hopen snel een nieuw bestuurslid te mogen verwelkomen; Cindy blijft ons nog even ondersteunen.


Marijke vraagt om hulp bij het maken van stamppot voor de Babbelmorgen met Carnaval. Er hebben zich verschillende dames aangemeld. Marijke regelt het verder met hen.


Myra laat het activiteitenoverzicht zien voor de komende maanden. Er volgt een nieuwsbrief met alles op een rij, informatie, aanmelden etc.; als eerste staat de film-diner-avond gepland op 8 februari 2023.


In het kader van Wereldkankerdag op 4 februari mag iedereen na afloop het paarse lintje van de KWF met de boodschap “kanker draag je niet alleen” meenemen. Wij sluiten hierbij aan op de informatieavond die Antonet van den Bogaard met collega vorig jaar bij ons gehouden heeft. Antonet meldt hierop nog even dat er op  4 februari 2023 een open dag gehouden wordt bij het Vicky Brownhuis in Den Bosch (11.00-15.00 uur).


Er zijn allerlei tips en ideeën genoteerd op de ideeënformulieren die op de tafels lagen, wij nemen ze mee.


Na de pauze, waarin samen flink gebuurt werd, kwam onze gastspreker: Lia van Kemenade uit Erp met haar presentatie over haar werk als  “Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner”.


Lia nam ons mee in de wondere wereld van zorgland. Ze gaf ons uitleg over dit ingewikkelde onderwerp en op welke manieren zij hierbij kan helpen en ondersteunen  (waar voor de cliënt in veel gevallen geen kosten aan verbonden zijn). Aan de hand van praktijkvoorbeelden maakte ze ons duidelijk hoe waardevol haar hulp kan zijn. Op haar website kun je hier verder over lezen: www.metwijdeblik.nl.  Wij danken Lia voor haar interessante presentatie.


Op het einde van deze zeer gevulde vergadering sluit voorzitter Myra de avond af.
Ze bedankt iedereen voor hun komst en inbreng en hoopt iedereen dit jaar vaak te zien op onze activiteiten.